Ren Tavle

Evalueringer, skemalægning, dokumentation og kommunikation med myndighederne trækker betydelige ressourcer på de danske skoler.


Især for mindre skoler er disse opgaver en reel byrde for skolens ledelse.


Jeg hjælper med at fjerne bunkerne på skrivebordet, så I får bedre tid til at levere kerneopgaven: En levende undervisning af høj kvalitet.


Hvad kan jeg hjælpe med?

Evalueringer og analyser


Jeg udfører evalueringer og analyser til dokumentation og udvikling.Skemalægning


Jeg har det systematiske overblik i planlægningen og får brikkerne til at falde på plads.


Tilsyn og kvalitetssikring


Jeg oversætter kommuners og ministeriets krav, så de bliver relevante og brugbare for skolen.