Ren Tavle

REN TAVLE

Jeg hjælper med skolens administrative opgaver.

Så får I tid til at lede og undervise.

Evalueringer, skemalægning, dokumentation og kommunikation med myndighederne trækker betydelige ressourcer på de danske skoler.

 

Især for mindre skoler er disse opgaver en reel byrde for skolens ledelse.

 

Jeg hjælper med at fjerne bunkerne på skrivebordet, så I får bedre tid til at levere kerneopgaven: En levende undervisning af høj kvalitet.

 

Hvad kan jeg hjælpe med?

Evalueringer og analyser

 

Jeg udfører evalueringer og analyser til dokumentation og udvikling.

 

 

Skemalægning

 

Jeg har det systematiske overblik i planlægningen og får brikkerne til at falde på plads.

 

Tilsyn og kvalitetssikring

 

Jeg oversætter kommuners og ministeriets krav, så de bliver relevante og brugbare for skolen.

Kontakt

Ren Tavle v/Daniel Bachmann

daniel@rentavle.dk // +45 6170 0176

CVR-nummer: 37946230

© Copyright 2017. Daniel Bachmann.