Om mig

Om mig

Daniel Nørgaard Bachmann

LinkedIn

 

Jeg har et hjerte for mindre skoler og vil gerne hjælpe jer til bedre skoledrift.

 

Jeg har baggrund som både efterskolelærer, skemalægger, evaluator og embedsmand.

 

Jeg har erfaring med ministeriers og kommuners lovgivning og kan afkode de administrative krav.

 

Jeg løser opgaverne med forståelse for skolens hverdag og kerneopgave.

Hvad gør vi?

Trin 1

 

Vi drøfter opgavens ramme og formål.

Trin 2

 

Jeg kommer med et bud på, hvordan opgaven skal løses.

Trin 3

 

Vi holder korte møder undervejs for at sikre, at I er inddraget i opgaveløsningen.

Trin 4

 

Jeg overdrager den løste opgave til jer.

Kontakt

Ren Tavle v/Daniel Bachmann

daniel@rentavle.dk // +45 6170 0176

CVR-nummer: 37946230

© Copyright 2017. Daniel Bachmann.